Nog geen reacties

Mee spelen in Gods Verhaal

In het boekje  ‘En dan dit nog’ beschrijft de dit jaar overleden  Nico ter Linden  over wat  hij gelooft, of beter  hoe hij wandelt met God. Want geloven  heeft voor hem  zo’n  rare bijklank . Het gaat hem meer om vertrouwen om samen opwandelen en elkaar leren  begrijpen en van elkaar op aan kunnen.

Daarin kan ‘geloof’ ook veranderen.   Want geloven is iets om   te proberen, om mee te leven.  Om mee op weg te gaan.  De bijbelverhalen die alleen als  geschiedenis   ‘- van zo is het-‘ worden doorgeven  zijn doods.   Het is de bedoeling dat de verhalen gaan leven.  En dat je ontdekt dat die verhalen over jou gaan. En dat jij erin mee speelt.  Dat je doorkrijgt dat  het een verhaal is God met jou gaat. En dat je er je eigen hoofdstuk aan mag toevoegen.  Het gaat erom dat je ermee speelt (of worstelt).  Om dat duidelijk te maken vertelt hij een een klein verhaal .

Na vele jaren keerde een zendeling terug naar het eiland waar hij ooit het geloof
gezaaid had. „Ons geloof is niet veranderd,’ zeiden de eilandbewoners trots, „wij
hebben het ongerept bewaard. De zendeling verstijfde. „Dan is er iets grondig
misgegaan,‟ zei hij. „Het geloof is niet om te bewaren, het is om iets mee te doen,
en dan verandert het.‟