Nog geen reacties

Meezingen in projectkoor

Dit is een uitnodiging voor een ieder die graag zingt!

De uitvoering van de cantate in de Hofkerk is bijna een jaarlijkse traditie geworden. We zijn van plan de cantate van Dietrich Buxtehude “Der Herr ist mit mir” in een kerkdienst uit te voeren op zondag 17 februari 2019 om 10.00u in de ochtend dienst. Annemarie v Bragt zal weer onze enthousiaste dirigente zijn.
We worden begeleid door een ad hoc strijkers ensemble en orgel.

Repetitiedata:

De repetities vinden plaats in de Hofkerk Cort v d Lindenstraat 1 in Delft.
Er zijn slechts 2 repetities, er wordt op gerekend dat u uw partij kent,  als u op de repetitie komt.

  • Vrijdag    1.  Feb.      19.00-20.30 u    koor alleen
  • Vrijdag    15. Feb.     19.00-20.15 u.   koor alleen
  •                                  20.30-22.15 u.   koor en orkest.

Wilt u mee zingen?

Geef u dan op (stemgroep erbij graag)
Sébastien Baumlin  seb.baumlin@gmail.com
Gerrie de Hoop.  gerriedehoop@gmail.com
De bladmuziek krijgt u dan als pdf bijlage toegezonden.