Nog geen reacties

Met appel in fleurige kleding naar Oogstdienst

In een oogstviering op 1 oktober willen wij God danken voor zijn schepping en voor wat zij voortbrengt. We doen dit in een viering, samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente.  De gezamenlijke cantorij o.l.v. Wim Loef zal  haar medewerking verlenen. Wij lezen o.a. uit Genesis 1 over de schepping. En we delen ook: we vieren met elkaar het avondmaal.

Neem een  appel mee + Collecte in blik voor  Voedselbank

We vragen ieder van u om één appel mee te nemen, bestemd voor de cliënten van de voedselbank.

Graag nodigen we  u en jou uit om meer producten mee te  nemen voor de Voedselbank.  In de  Hofkerk is  elke 2de zondag van de maand inzameling van producten  voor  de voedselbank. In oktober dus de 1ste zondag  ( de collecte  van 8 oktober komt hiermee te vervallen)

Fleurige kleding

En we nodigen u uit om zichtbaar uiting te geven aan onze dank en vreugde om alle vruchten die de schepping voortbrengt, willen wij u vragen om in fleurige kleding naar de viering te komen!

Iets bakken?

Ook willen wij vragen of u in de gelegenheid bent iets te bakken voor na de viering. Als u cake, taart, koekjes wilt bakken, kunt u dit doorgeven aan Caroline der Nederlanden csdernederlanden@gmail.com 0612666079