Nog geen reacties

Midzomerdienst 20 juni Hofkerk


GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Mee naar buiten – midzomerdienst 20 juni in de Hofkerk
Wie wil er niet naar buiten? Nu eindelijk de zomer is gekomen. Nu eindelijk de corona-cijfers dalen.
Nu we ontdekt hebben dat Nederland ook heel mooi is om erop uit te trekken, voor een dagje of
voor enkele weken vakantie.
Op zondag 20 juni, als de zon haar hoogste punt heeft bereikt aan de hemel, wordt de terugkeer van
de zomer gevierd in een gezamenlijke dienst van de wijkgemeente Hof van Delft en de Evangelisch
Lutherse Gemeente. ‘Zomer’ staat in de kerk voor Gods schepping en onderhouding, voor de rust die
ons is gegund, voor de energie die we van de zon krijgen, voor de oogst als beloning van onze arbeid,
en voor onze arbeid als goede rentmeesters van de aarde.

Onderweg naar Jezus’ lusthof

Kan er een loflied in ons opkomen buiten de kerk, in Gods vrije natuur? We laten ons in de midzomerdienst door lied 977 meenemen naar buiten: ‘ga uit o mens en zoek uw vreugd’: Een lied dat ook in landen om ons heen gezongen blijkt te worden, landen waar de winter ook zo lang kan duren.

Lied 977 Ga uit o mens en zoekt uw vreugd

Uitvoerenden: Cantorij Groninger Studentenpastoraat o.l.v. Gerrit Jan Niemeijer; Johan Beeftink, orgel (strofen 1, 2, 5) (bron: KRO-NCRV)

Een lied met een ‘knik’, een theologische wending, waarover eerder is geschreven in dit blad.
Laten wij ons ook meenemen voorbij het aardse, dat al zo mooi is, naar de hemel, naar ‘Jezus’
lusthof’, waar ‘duizend serafijnen Hem prijzen met hun gouden stem’?

Schoonheid in muziek

We zullen ontdekken dat de balans tussen de aardse en vergankelijke schoonheid en de hemelse en
onvergankelijke heerlijkheid in de verschillende versies van het lied verschillend wordt gelegd. Voor
alle drie versies geldt dat aan de schroeiplekken op deze aarde niet voorbij wordt gegaan.
We zullen ook ontdekken dat de versies van dit lied niet alleen qua tekst uiteenlopen, maar ook op
verschillende melodieën wordt gezongen. Al met al genoeg reden om deze zomerse dienst te
‘bezoeken’ fysiek dan wel via internet.

Voor actuele informatie zie de website van de Hofkerk. Kerkdiensten Hofkerk in juni

U kunt bij deze vieringen aanwezig zijn. Aanmelden kan hier