Nog geen reacties

Moeders vertellen over gezondheid en het bestrijden van huiselijk geweld

Silvia: De komst van mensen van Mothers’ Union naar mijn dorp heeft mijn leven veranderd. Ik ging gebukt onder terugkerend huiselijk geweld en alcoholmisbruik door mijn man. De dagelijkse zorg voor acht kinderen, waaronder mijn kleinkinderen, woog zwaar. Van Mothers’ Union kreeg ik een training in huishoudelijke zorg en leerde ik veel praktische dingen over hygiëne. Hierdoor kregen we minder te maken met diarree en malaria. Ook kreeg ik sojazaden en zaden om groenten te verbouwen. Nu kan ik in een eigen inkomen voorzien. Met mijn man volgde ik een training relatiecounseling bij Mothers’ Union.

Betty: Vroeger kon ik nooit bidden, ik leefde in een uitzichtloze situatie en zorg voor acht kinderen en twee stiefkinderen. Een kind lijdt aan epilepsie en een ander heeft sikkelcelanemie, een veelvoorkomende ziekte in Afrika. Mijn man drinkt veel en doet niets in het huishouden. Toen ik in contact kwam met Mothers’ Union, veranderde er veel. Ik kreeg sojazaden om te zorgen voor een eigen inkomen. De eerste oogst heb ik niet verkocht, maar opnieuw ingeplant, waardoor mijn tweede oogst veel groter was. Van de opbrengst kon ik de schoolkosten voor de kinderen betalen. Ook kregen we een training op het gebied van relaties van Mothers’ Union. Hierdoor is er nu veel meer onderling respect gekomen en drinkt mijn man niet meer. Ik ben zo dankbaar voor het werk.

Collecte 23 mei

Op zondag 23 mei is de ZWO-collecte in onze kerken bestemd voor dit project. Uw bijdrage kunt U overmaken op NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Centrale Diaconie, Delft o.v.v. ZWO-project Vierhoven. Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!

De ZWO-commissies van de wijkgemeenten Hof van Delft, Vierhoven en Immanuel geven aandacht aan het project: Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken van Kerk in Actie via Mothers’ Union in Oeganda.

ZWO-commissies Hof van Delft, Vierhoven en Immanuel