Nog geen reacties

Nieuw seizoen, nieuwe mensen

Zondag 8 september

Voor een aantal van onze ambtsdragers zit hun termijn erop. Dit keer zullen er vooral wisselingen zijn binnen onze diaconie. Afscheid in de viering van 8 september nemen de diakenen Roland Bezemer, Kuntina Flach en Janine ter Maat. We willen hen van harte bedanken voor het vele werk dat zij hebben verzet binnen de diaconie.

Gelukkig hebben wij drie gemeenteleden bereid gevonden hun taak over te nemen. Meindert Kroese, Albert de Vries en

Annelies Peterse staan klaar om hen op te volgen. We zijn blij en dankbaar dat zij zich willen inzetten voor het diaconale werk binnen onze gemeente.

Afscheid nemen van we van Miriam Klip die notulist was in de kerkenraad. Arine ’t Hart en Ewoud Benschop zullen komende maanden de notulen verzorgen en vanaf 2020 taken van de scriba Ester Heemskerk overnemen. In de dienst heten we ook  Lida ’t Hart, Annemarie van den Berg en Max Karsen welkom. Lida gaat helpen in het pastorale team. Annemarie in de welkomstcommissie en Max Karssen bij de digitale communicatie.