Nog geen reacties

ZWO-project Mothers’ Union

Zondag 19  januari werd het nieuwe ZWO-project geïntroduceerd door Gonda de Haan van Kerk in Actie.  Het nieuwe project is Mothes’ Union. Het is een vrouwenbond van de orthodoxe kerk in het Zuiden van Oeganda. Moeders zijn de ruggengraat van de samenleving, maar door jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.

Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

De collecte op 2 februari is bestemd voor dit project

Bekijk de film over Bedja (5 min.)

Lees meer over het project Mother’s Union