Nog geen reacties

Nieuw ZWO project Mothers’Union

€ 15.000,–  voor straatkinderen in Oeganda

In onze wijkgemeenten Vierhoven en Hof van Delft hebben we ons twee jaar lang verbonden aan de straatkinderen in Uganda. Het betreft nieuwe kansen voor kinderen, die in de hoofdstad Kampala terecht gekomen waren. Daar wachtte hen een onzeker leven in ontbering, armoede, onzekerheid en zonder ontwikkeling en scholing. Met dit project waaraan we ons verbonden, kregen deze kinderen nieuwe kansen, werden geholpen naar hun eigen streek en stad Karamoja terug te keren.  Ze konden weer naar school en ook de gezinnen waaruit ze kwamen werden op allerlei manieren ondersteund.

Voor dit mooie project hebben we in twee jaar tijd met collectes, opbrengst van bazar en acties € 15.000,– opgehaald.  Zondag  19 januari zullen we en cheque met het bedrag  overhandigen aan Gonda de Haan van Kerk in Actie. Als ZWO bedanken we u voor uw steun.

Lees meer over het project Hofkerk en Vierhovenkerk in actie tegen kinderarbeid in Oeganda

Nieuw project Mother’s Union

Op 19 januari starten we met een nieuw project, waaraan we ons als Hofkerk en Vierhovenkerk ons  gaan verbinden.  Het is weer een project geworden in Uganda. We zullen het vrouwennetwerk van de Orthodoxe kerk van Uganda gaan steunen, de Mother’s Union. Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

Mevrouw de Haan is zal ons op zondag 19 januari ook meenemen op een eerste verkenning van dit project.

Lees meer over het project Mother’s Union

De ZWO werkgroepen van Hof van Delft en Vierhoven.