Nog geen reacties

Nieuwe kansen voor kansarme jongeren in Pretoria

Bezinningsactie 2021: Nieuwe kansen voor kansarme jongeren in Pretoria.

Het buitenlands doel van de Bezinningsactie 2021 neemt ons mee naar Zuid-Afrika en in het bijzonder naar Pretoria. Deze stad is de bestuurlijke en economische hoofdstad van Zuid-Afrika. Een dichtbevolkte stad, met veel lawaai en luchtvervuiling. En een sterke tweedeling tussen arm en rijk. Veel zwarte jongeren zijn werkloos . Zij groeien vaak op in gebroken families, lopen veel risico om aan drugs verslaafd te raken of besmet te raken met hivaids. Voor velen is er weinig of geen toekomstperspectief.

Een uitzichtloze, hopeloze  situatie  voor velen van hen, tenzij…Tenzij zij zelf de moed en de kracht hebben of iemand in hun omgeving, die hen stimuleert om de uitzichtloosheid niet het laatste woord te geven. De christelijke organisatie PEN biedt met behulp en inzet van haar medewerkers een uitweg uit deze situatie en vormt voor zoveel mogelijk van deze jongeren een stimulerende en vertrouwenwekkende omgeving. PEN staat voor :

  • Participate: ze bouwen eerst een relatie op met de kinderen.
  • Empower: ze stimuleren kinderen en jongeren om hun huidige problemen achter zich te laten en herstellen hun zelfvertrouwen.
  • Navigate: ze begeleiden jongeren om weer op eigen benen te staan.

Enkele cijfertjes:

  • 1060 jongeren worden bereikt via bijbelclubs en vakantiekampen;
  • 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding;
  • 230 kinderen leren sociale vaardigheden;
  • 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp;
  • 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.

De medewerkers , we noemden ze al zijn in deze activiteiten cruciaal. We stellen er twee aan u, jullie voor: Jongerenwerker Zakhele. De levens van jongeren raakte hem. Het was namelijk zijn eigen verhaal. Ooit is hij zelf uit dat dal geklommen.  Door omstandigheden belandden hij en zijn moeder, na vertrek van de vader met het geld en de auto, in armoede.  Een vreselijke periode, herinnert hij zich. Hij belandde in de criminaliteit en moest vrezen voor zijn leven. Na een intens gebed vanuit zijn wanhopige situatie kwam er een ommekeer. Liefdevol wordt hij opgevangen in een plaatselijke kerk.

Nu zit hij als jeugdleider bij PEN op de juiste plek. De verhalen, die hij hoort van jongeren motiveren hem des te meer in zijn werk: “We begeleiden onze jeugd net zo lang tot ze hun plek gevonden hebben en verzekerd zijn van een vaste baan.”

De Zuid-Afrikaanse Sue van der Walt is kinderwerkster bij PEN. Ze ontfermt zich over kinderen in de achterstandswijken. Ze komen na schooltijd bij haar voor hulp bij hun huiswerk, en voor een gezonde maaltijd. Vaak zijn het kinderen van migranten en vluchtelingen van naburige landen. Ze groeien op tussen drugsverslaafden, prostituees en bendes. Een somber, maar reëel perspectief voor deze kinderen zelf. Daarom begeleidt Sue deze kinderen in hun ontwikkeling ,  en leert hen, dat het niet uitmaakt wat je huidskleur of achtergrond is. Ze “reist” met deze kinderen mee tot ze volwassen zijn en hun plek gevonden hebben.

Sue groeide op in de tijd van Apartheid en in een blanke enclave. Maar werd gegrepen door de visie en inzet van Nelson Manela. De afschaffing van Apartheid was een goede stap, maar maakte helaas geen eind aan de achterstelling van niet blanken. Sue zegt: “Ik ervaar het als een voorrecht dat ik dit werk mag doen. Ik zie veel verandering, bij de kinderen, bij mezelf. Deze kinderen mogen gaan stralen, ieder op eigen manier.”

Steun met uw gaven ook dit werk, waarin we iets herkennen mogen van het Koninkrijk van God.

Doneer

Steunt u ons bezinningsdoel. Maak geld over naar de Diaconie Prot Gem Delft IBAN NL37 RABO 0373 7366 06, o.v.v. Bezinningsactie 2021. of ga naar www.pgdelft.nl/Geldzaken/collectes/ en doneer.

  • Klik hier voor uitgebreide informatie  bij Kerkinactie
  • Klik hier voor alle doelen van de Bezinningsactie 2021

Download >> Folder bezinningsactie Help kansarme kinderen in Pretoria

Ga hier naar naar alle Doelen van bezinningsactie 2021