Nog geen reacties

Noodhulp voor Syrië -adopteer een gezin

Na de aardbeving zullen vele gezinnen jarenlang de effecten van deze aardbeving ondervinden. Velen kunnen niet meer terug naar hun woning en zijn alles verloren. Psychisch heeft men het zwaar. Inmiddels is er twaalf jaar oorlog met vele verliezen. Lang niet iedereen in Syrië wordt geholpen.

Adopteer een gezin in Syrië

Shadi Haddad van de stichting Open Hands vraagt u om een gezin in Syrië te adopteren

Wilt u ook eens per maand een bedrag overmaken naar de Stichting Open Hands om alleen of gezamenlijk met anderen een gezin in Syrië te adopteren? Daarmee ontstaat voor een langere periode een financiële basis voor dat gezin.

Briefcontact

Briefcontact (via e-mail of WhatsApp) is essentieel voor een goed verloop van de adoptie. Alleen op die manier schep je een band, die het 2 jaar uithoudt. Die brief moet vooral gaan over alledaagse dingetjes. Van problemen met huisvesting en voedsel tot het naar school gaan van kinderen en de tandjes van de jongste die doorkomen.

Shadi Haddad en zijn vrouw Yara Aldakar hebben met al deze gezinnen direct of indirect via vrienden contact. Zij vragen voor de duurzaamheid van de relatie  wel enige voorwaarden:

  1. de periode van adoptie moet vaststaan bijvoorbeeld je adopteert voor 2 jaar. Daarna kan een ander of anderen het stokje overnemen.
  2. er komt elke maand een “brief” van het betrokken gezin in Syrië. Dat mag natuurlijk in het Engels (met de mogelijkheid om aan te geven dat het vertaald moet worden) of in het Arabisch (maar dan moet er zeker vertaalhulp zijn).
  3. met de gezinnen wordt contact onderhouden.

De bedoeling is om ieder gezin minimaal € 50 per maand te geven, afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Wanneer men gezamenlijk een gezin adopteert, kan iemand van de groep contact gaan onderhouden.

Geen overhead

De rekening van Open Hands is ondergebracht bij de diaconie Vierhoven, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting. Rekeningnummer: NL15RABO0373736711 Diaconie Protestantse gemeente Delft inz. Bazaarcommissie: adoptie gezinnen.

Het geld komt rechtstreeks en volledig bij de gezinnen terecht, er zijn geen over-
head kosten. Wie wil maandelijks een bijdrage van € 5, € 10, € 25 of meer per maand overmaken?
Wilt u het laten weten aan Dick de Haas: dickdehaas@gmail.com, Shadi Haddad:
s.haddad@hotmail.com, Yara Aldakar: yaraaldakar@gmail.com of Henny Melis:
h.melis@kpnmail.nl ?

Hartelijk dank, namens het bestuur van de Stichting Open Hands