Nog geen reacties

Omzien naar elkaar in corona-crisis

De Hofkerk heeft naar allen mensen van 70 jaar en ouder een brief gestuurd met daarin informatie

  • over het volgen van de kerkdiensten via internet
  • Omzien naar elkaar
  • e-mailadres waar u met vragen terecht kunt
  • Verwijzing voor hulpvragen en hulpaanbod bij coronacrisis

Download hier de brief  >> Omzien naar elkaar in de tijd van corona

In deze tijd van bezinning en crisis willen we extra naar elkaar omzien. Omdat het niet mogelijk is om elkaar  fysiek te ontmoeten vanwege het coronavirus, zoeken we naar andere contactmogelijkheden. We volgen hiermee de richtlijnen die aangereikt worden vanuit de overheid en de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanuit de Hofkerk zoeken wij manieren om  met elkaar in contact te blijven.

Luisteren naar de kerkdienst

We nodigen u en jullie van harte uit om naar het ochtendgebed te luisteren , zoals we deze opnemen in De Hofkerk.

GA NAAR KERKOMROEP.NL    GA NAAR FACEBOOK  GA NAAR KERKDIENSTEN

Meedoen met de collectes

Het is goed om te weten dat de bezinningsactie van de veertigdagentijd ook in deze periode doorloopt.

  • U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL37 RABO  0373736606 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft o.v.v. Bezinningsactie.
  • Klik op de knop collecte. De site van de PGD wordt geopend in een nieuwe pagina en u kunt geld overmaken via  IDealCOLLECTE
  • Of begin thuis een spaardoosje en maak later uw geld over
  • Lees hier meer over de Doelen van de bezinningsactie

Omzien naar elkaar

Juist in deze tijd is het belangrijk om om te zien naar elkaar.

Elkaar bellen, mailen, appen of en kaartje sturen, kan van grote betekenis zijn. Denk daarbij aan uw eigen sociale omgeving, en ook aan de kerkelijke activiteiten (Hofkringen) waarbij u betrokken bent. Maar denk ook aan mensen van wie u vermoedt dat ze weinig sociale contacten hebben of nu nog meer geïsoleerd zijn. Vooral de oudere mensen hebben onze aandacht hard nodig.

Uiteraard is het belangrijk om je tijdens het helpen te houden aan de aanwijzingen van het RIVM, zodat je elkaar niet kunt besmetten met het coronavirus.

Contact met de kerk

Vanuit de diaconie en het pastorale team van de Hofkerk stellen wij een centraal mailadres open voor alle mensen binnen en buiten onze gemeente waar zij kunnen melden dat ze gebeld willen worden voor een gesprek over hoe het met hen gaat en waar behoefte aan is.

hvdcoordinator1@gmail.com

U kunt uw vraag, naam en telefoonnummer doorgeven. Wij bellen dan terug.

Uw predikanten zijn ten alle tijden bereikbaar

Fred van Helden,
T 06 30221990
E favanhelden@gmail.com

Caroline der Nederlanden
T 06 12666079
E csdernederlanden@gmail.com

Hulpvraag en – aanbod

In Delft zijn er meerder instanties die zich bezig houden om de hulpvraag en het hulpaanbod met elkaar te verbinden.   Dit zijn o.a :

Kijk hier voor >> #coronahulp – vraag & aanbod

 

 

We realiseren ons dat dit een lastige en onzekere tijd is, vooral voor ouderen en voor hen die een kwetsbare gezondheid hebben. Laten we voor elkaar bidden en ons vertrouwen stellen op God.

 

Met een hartelijke groet vanuit de diaconie en het pastorale team,

 

Predikanten van de Hofkerk,