Nog geen reacties

Ontmoeten

Is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning.
De ander is antwoord of vraag
op iets in jou.

Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou,
niet dat je alles moét zeggen
tegen de ander,
maar wel dat die ander
jou iets mag zeggen of vragen.

Ontmoeten is de ander
binnenlaten in het huis van jezelf,
met het risico
dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is
in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent
en soms anderen
gewoon napraat.

Iemand ontmoeten
is iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander zo diep laat binnendringen,
kan je van ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.

Erik Stynen