Nog geen reacties

Ontmoetingen “Daar krijg je energie van”

In februari organiseren we een drietal ‘Ontmoetingen’ om verder te praten over ons jaarthema “Daar krijg je energie van.” Zoals de zonnepanelen, die op het dak van Hofkerk komen, het zonlicht opvangen en omzetten in bruikbare energie, zo ontvangen wij ook als mensen energie.
Gods liefde straalt op ons. Dat gebeurt via de Bijbelverhalen, door een overdenking, maar ook in ons eigen leven en door mensen om ons heen.

En wij willen in gesprek gaan hoe wij gevoed worden en hoe we de energie omzetten in kracht om er tegen te kunnen en geestkracht en zin om er iets mee te doen.

Twee ontmoetingen zijn er al geweest.

De ontmoetingen in de Hofkerk zijn op

  • Zondag 4 februari na kerkdienst
  • Dinsdag 6 februari 10.00 u
  • Donderdag 15 februari 10.00 u