Nog geen reacties

Onvoorwaardelijke liefde – Thema Stille Week

Het thema van de stille week is Onvoorwaardelijke liefde. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar moeders wereldwijd. Als Moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt , je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en die van anderen. Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. Wereldwijd vormen moeders , vaders , verzorgers én grootouders de ruggengraat van de samenleving: door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Gods liefde die met mensen meegaat

Deze onvoorwaardelijke liefde is ook de rode draad die door de bijbel loopt. Een liefde die niet loslaat. De liefde van God gaat vanaf het begin mee met mensen en wil hen hoop en toekomst bieden. Het is de liefde, die meegaat met de aartsvaders en -moeders en met het volk Israël in de slavernij van Egypte. God bidt en zoekt in vaderlijke liefde om een toekomst voor zijn kinderen, waar ieder mens in vrede met elkaar kan leven.

Onvoorwaardelijk liefde voor de minste

De onvoorwaardelijke liefde is met name te zien in Jezus van Nazareth. Hij ziet de mensen die aan de kant worden gezet en die niet meetellen. Hij wil voor hen niets liever dan dat zij genoeg te eten krijgen en dat ze genezen worden, dat hun gebroken leven geheeld wordt.

Deze royale liefde van Jezus krijgt ook tegenwerking. Er zijn mensen die uit zijn op hun eigen macht en Jezus uit de weg willen ruimen. Door alles heen blijft Jezus vertrouwen en geloven op God, zijn Vader. De liefde zal het kwaad, de haat en de angst overwinnen. Jezus is bereid zijn eigen leven daarvoor op te offeren, opdat mensen de liefde leren.

De onvoorwaardelijk liefde die Jezus ons voorleeft, is niet berekenend en hangt niet af van wat je voor terugkrijgt. Het is een royale liefde en kwetsbare liefde. Het hangt ook niet af van wie je bent en wat je doet of wat je gedaan hebt. Jezus kijkt de leerlingen bij het laatste avondmaal aan en zag in hun ogen de lafheid, en angst en het gebrek aan moed en ontkende het niet, maar zei met liefde: Ik heb je lief.  Zelfs aan het kruis bidt Jezus om de mensen die hem dit aan doen te vergeven. Jezus wil mensen vergeven als ze bereid zijn hun leven om te keren en hem te volgen.

Met het kind in de armen

Als Jezus van het kruis gehaald wordt, houdt Maria haar zoon in haar armen. In de kunst heet dit de Piéta. De Piéta is een krachtig beeld. Het laat Maria’s liefde en verdriet zien. Ze had haar zoon willen bewaren en beschermen tegen al het lijden. Het beeld is een universeel beeld.

Het laat zowel het lijden van de wereld zien, als het verdriet erom, én de hoop op een betere toekomst. Het is een gebed aan God en mensen om de wereld ten goede te keren..

Je zou kunnen zeggen dat ook God zo aanwezig is; huilend om de nood van de wereld. Maar in het geheim van de goede week werkt God door al het lijden en de dood heen aan een nieuwe toekomst.