Nog geen reacties

Onze Vader oecumenisch

Onze Vader oecumenisch

Iedere week klinkt het in onze gemeente; het gebed waarvan Jezus ons de woorden aanreikte, en waarin alle beden verwoord worden. Inmiddels zijn er verschillende vertalingen in omloop, die in verschillende kerken worden gebruikt. Aanleiding voor de liturgiecommissie om deze te vergelijken. Om het zoeken naar eenheid tussen de kerken te benadrukken, én omdat het maar heel weinig verschilt van het Onze Vader zoals wij die met elkaar bidden, heeft de liturgiecommissie de kerkenraad voorgesteld voortaan de oecumenische versie te gebruiken in de vieringen. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd. Hieronder de tekst. In de viering van 19 november zullen wij voor het eerste het oecumenische Onze Vader bidden.

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.