Nog geen reacties

Oogst- en doopdienst 30 oktober

Zondag 30 oktober viert de Hofkerk samen met de Lutherse gemeente de oogstdienst. We danken God voor de oogst en het goed waarmee hij ons zegent. Thema is “In dienst van het leven.” Voorgangers zijn ds. Fred van Helden en ds Taco Smit. En de cantorij van Lutherse gemeente en de Hofkerk o.l.v. Wim Loef verleent haar medewerking

Neem mee van je eigen (winkel)oogst

U kunt meedoen met de oogstdienst door zelf iets mee te nemen van uw eigen (winkel)oogst.  Dus pluk iets van uw (fruit)bomen of haal iets uit uw  groentetuin. Of koop in de winkel duurzame producten (rijst, pasta, groente in pot of blik. De ingezamelde producten gaan naar de voedselbank.

Doop van David Klip

In deze dienst zal ook David René Cornelis Klip, zoon van Joosten Miriam Klip, Parelgraslaan 36 2288HB Rijswijk gedoopt worden