Nog geen reacties

Oogstdienst 31 oktober

Zondag is er een viering in de Hofkerk.

U kunt bij deze viering aanwezig zijn.

Kijk hier voor regels in de Hofkerk


GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST  Audio beluisteren via de Kerkomroep (Delft Hofkerk)

 GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST beeld en audio  

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


Uitrusten met dank voor de oogst

Zondag 31 oktober:
Voorganger: ds. Fred van Helden, ds Taco Smit

Zondag 31 oktober viert de Hofkerk samen met de Lutherse gemeente de oogstdienst. We danken God voor de oogst en het goed waarmee hij ons zegent. In de viering staan we stil bij de sabbat. De gedachte aan een dag rust in de week was en is een revolutionaire gedachte. Het past niet bij de effectiviteit die de economie van ons vraagt, maar wel bij de rust en ruimte die de natuur en het klimaat nodig hebben. De argumentatie voor de rustdag is tweevoudig, de rust die God neemt na de schepping (Ex 20: 9-11) en de bevrijding uit de slavernij (Deut 5: 12-15). Ze horen bij elkaar als twee brandpunten van een ellips. Het vieren is ingebed in een ritme van arbeid en rust en het kunnen genieten van de schepping waarbij ieder mens genoeg heeft. In een sabbatsjaar kregen de akkers een jaar rust en herstel, en werden schulden kwijtgescholden en het land herverdeeld. Veel mensen hoopten dat het coronajaar ook een moment zou zijn dat er op de reset button geduwd zou worden en dat het zou leiden tot een ander omgaan met de natuur en onze consumptiemaatschappij. Jezus verbindt de sabbat met het koninkrijk van God en wil dat mensen die vermoeid zijn tot rust komen en tot hun recht komen.

Neem mee van je eigen (winkel)oogst

U kunt meedoen met de oogstdienst door zelf iets mee te nemen van uw eigen (winkel)oogst.  Dus pluk iets van uw (fruit)bomen of haal iets uit uw  groentetuin. Of koop in de winkel duurzame producten (rijst, pasta, groente in pot of blik. De ingezamelde producten gaan naar de voedselbank.