Nog geen reacties

Oordeel?!

Zondag 19 november

Bijbellezing: Matteüs    25: 31-46 en Genesis 18: 22-33

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Twee bijbelverhalen over oordeel. Een uit het eerste testament over Abraham die bij God loopt af te dingen. Het stopt bij tien; als er nog tien rechtvaardigen in Sodom en Gomorra zijn, zullen de steden niet verwoest worden. En een uit het tweede testament waar de schapen van de bokken worden gescheiden. Vaak focussen wij op het oordeel, maar we kunnen deze verhalen ook van de andere kant bekijken. Tegenover het oordeel dat mensen over zichzelf afroepen, staan anderen, die zich wel inzetten voor hun naaste. Mensen die omzien voor hun naaste, Abraham die pleit voor de inwoners van Sodom en Gomorra. Dat is waar God op uit is bij mensen; Hij wil niet oordelen, maar Hij wil dat mensen omzien naar elkaar.