Nog geen reacties

Op de Uitkijk

Zondag 6 mei

Bijbellezing: Genesis 8:1-14

Voorganger: ds. F. van Helden

Noach is met alle dieren in de ark gegaan en toen is het gaan regenen. Héél hard gaan regenen. Maar nu wordt het weer droog. Noach staat op de uitkijk en ontdekt dat de aarde langzaam maar zeker weer tevoorschijn komt.

Het verhaal van Noach komt veel mensen wonderlijk voor. Wat moet ik daar nu van geloven? Is het echte geschiedenis? Of is het een verhaal met een boodschap?

Het verhaal krijgt meer diepgang als je bemerkt dat het verhaal is opgeschreven in de ballingschap. Temidden van de andere volken droomt de kleine groep Joden, dat zij gered zouden worden en dat de wereld weer opnieuw mocht beginnen. In het verre Babel bestond zo’n verhaal over een oervloed, maar de schrijvers van het Bijbelverhaal geven er een eigen draai aan. Ze konden zich met al de fouten die geleid hadden tot deportatie naar Babel, er blijkbaar wel wat bij voorstellen dat God een eind had willen maken aan zijn schepping. God wordt echter niet alleen als een boze God neergezet, hij wordt ook gezien als een redder.

Voor ons in deze tijd van met klimaatverandering en opwarming van de aarde krijgt het verhaal van Noach nog weer een nieuwe lading. Zij wij de veroorzakers van de vloed, of wij bouwers van ‘ de reddingsboot’  en is er nieuw land in zicht.

Aan deze viering zal ook de gezamenlijke cantorij van de Hofkerk en Lutherse gemeente o.l.v. Wim Loef haar medewerking verlenen