Nog geen reacties

Op weg naar een duurzame Protestantse gemeente Delft

In het beleidsplan van de protestantse Protestantse gemeente  wordt duurzaamheid genoemd als een van de kernwaardes.   Een werkgroep met leden van  verschillende wijkgemeentes is  bezig met het  samenstellen van een visiedocument Fair & Groen.

Met dit document willen zij advies geven aan  Kerkrentmeesters, Diaconieën  en  de Algemene kerkenraad over te maken keuzes en invulling van beleid.   Te denken valt hier aan   wat je inkoopt en hoe je omgaat met energie en afval én hoe je je geld  belegt.

12 november wil de werkgroep de laatste hand leggen aan het stuk en het indienen bij de Algemene  Kerkenraad.

Binnen de Protestantse Gemeente Delft is de wijkgemeente Vierhoven al concreet begonnen om een Fair & Groene gemeente te zijn. Zij zijn als eerste PGD wijkgemeente landelijk erkend met het keurmerk “Fair Trade kerk” en zij zijn sinds 2015 ook aangesloten bij het keurmerk “groene kerk”. Ook de Hofkerk is Fair Trade kerk en in diverse andere wijkgemeenten wordt nagedacht over duurzaamheid en eerlijke handel.