OOG Open Over geloven logo [2]Open over Geloven

Belijdeniscatechese

Je geloof belijden houdt in openlijk uitspreken wat je voor waar wilt houden, waar je voor staat en wat het betekent om op God te willen vertrouwen.

Open over geloven is een nieuwe kring voor mensen die willen onderzoeken wat het christelijk geloof inhoudt. In deze groep praten we open over wat we voor waar houden en waar we over twijfelen.

Mogelijkheid bestaat om aan het eind van het seizoen belijdenis  te doen.

Wil jij meedoen, laat het  weten. Bij voldoende aanmeldingen gaan we van start

  • Start:
  • Datum:
  • Data:
  • Plek: Hofkerk
  • 20.00 uur
  • Meer informatie bij Fred van Helden, 06 30221990 favanhelden@gmail.com

Kijk voor de data ook in de agenda


Boekje vorming en Toerusting Ontmoeting en maaltijd
Samen met de Vierhovenkerk en Immanuël  is een boekje uitgebracht waarin alle kringen en cursussen vermeld staan van de 3  wijken, naast de mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten bij  koffieochtenden, soos  en maaltijden.

Download:  Boekje vorming en Toerusting Ontmoeting en maaltijd


Neem contact op.