Nog geen reacties

Oproep organisaties: voorkom ramp Griekse eilanden

Kerk in Actie roept met 12 andere humanitaire organisaties het kabinet op Griekenland te helpen om asielzoekers die vastzitten op de Griekse eilanden te evacueren. Ook vragen we medische zorg te verlenen en zo snel mogelijk 500 kwetsbare kinderen opvang te bieden in Nederland.

Catastrofe dreigt
Zonder solidariteit van de EU-lidstaten is het voor Griekenland een onmogelijke opgave om de tienduizenden vluchtelingen in de kampen op de Griekse eilanden in veiligheid te brengen. Duizenden mensen, waaronder veel kwetsbare kinderen, zitten daar opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Er is maar één kraan voor 1300 mensen. Vluchtelingen staan urenlang in de rij voor een maaltijd en de tentjes staan tussen het open riool en vuilnis in de modder. Thuisblijven, afstand houden en regelmatig je handen wassen is in deze omstandigheden onmogelijk. Artsen trokken al aan de bel om te waarschuwen voor de gevolgen van een corona-uitbraak.

Nederland: steun Griekenland en de vluchtelingen en start nu met hervestiging
Daarom roepen 13 humanitaire organisaties waaronder Kerk in Actie in een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, mevrouw A.Broekers-Knol, Nederland op steun te verstrekken bij de evacuatie en maatregelen die medici nodig achten om een humanitaire ramp op de Griekse eilanden af te wenden. Ook pleiten ze ervoor aan te sluiten bij het initiatief van de Europese Commissie om op korte termijn te starten met de relocatie van de meest kwetsbaren, waaronder de alleenstaande kinderen. En hierbij concreet aan te bieden om 500 kinderen over te nemen en veilige opvang te bieden in Nederland.

De gemeente Delft heeft deze oproep aan de het kabinet ondertekend. NRC 23 april (zie hier).