Nog geen reacties

Oudjaarsdag; stilstaan op de grens van Oud en Nieuw

Zondag 31 december

Bijbellezing:

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Momenten van schaduw en licht, beiden zullen we het afgelopen jaar hebben meegemaakt.

In de viering op Oudjaarsdag steken wij 7 kaarsen aan, en wij benoemen deze momenten. Zo staan we stil bij de spanningen in de grote wereld èn bij de mooie momenten in diezelfde wereld en branden daarbij een kaars. We staan stil bij wie wij hebben verloren het afgelopen jaar, maar ook bij de nieuwe generatie die is gekomen, en ontsteken ook hierbij het licht van een kaars. We steken kaarsen aan als we denken aan persoonlijke momenten van kleine en grote teleurstellingen en aan die van hoopvolle en hartverwarmende dingen in onze levens. Tenslotte ontsteken we de middelste, de zevende kaars als een symbool voor God die met ons is dwars door alle schaduw en licht heen.

Omdat oudjaarsdag op zondag is, is er alleen ’s morgens een viering, waarmee we het jaar afsluiten.