Nog geen reacties

Paascollecte hongersnood Afrika

Met Pasen is  de collecte bestemd voor de hongersnood in Afrika.

Christelijk Noodhulpcluster, actie voor Afrika
In verschillende landen in Afrika dreigt hongersnood. Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in o.a. Zuid-Soedan, Somaliland en Ethiopië voor een groot tekort aan voedsel. De leden van het Christelijk Noodhulpcluster – Dorcas, Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA – zijn een noodhulpactie gestart om hulp te bieden.
Door de droogte hebben veel mensen geen beschikking over drinkwater en voedsel, oogsten mislukken en vee sterft. Tevens zijn veel mensen op de vlucht door conflicten of zijn ze niet in staat het land te bewerken. Velen vluchten naar buurlanden. Dit is het momenteel het geval in verschillende landen in Afrika. In februari werd al in delen van Zuid-Sudan een hongersnood uitgeroepen en de verwachting is dat dit ook in Nigeria, Somalië en Yemen zal gebeuren. Volgens de VN dreigt voor meer dan 20 miljoen mensen binnen een halfjaar hongersnood als er niks gebeurt.  Lees meer  over de hongersnood op de site van KerkinActie

Landelijk is er al een actiedag geweest.

Het college van Diakenen heeft er voor gekozen om de diaconale collecte van eerste Paasdag hiervoor te bestemmen. De opbrengst zal verdubbeld worden door een bijdrage uit het rampenfonds. Helpt u mee?