Nog geen reacties

Pannenkoekenmaaltijd 27 Juni

Woensdag 27 juni is er een Pannenkoekenmaaltijd in de Hofkerk. Er worden weer stapels pannenkoeken gebakken. Iedereen is van harte welkom om pannenkoeken te komen eten.

Inloop vanaf 17.00 uur en de aanvang is 17.30 uur.  We beginnen met een drankje en daarna mag men pannenkoeken eten totdat de voorraad op is. De entree is gratis maar er
staat wel een collectebus voor de Mother Aïda Foundation in Oeganda van Meta de Vries en Lydia Amongi. We verwachten van alle deelnemers een gift in deze bus.
We proberen zo geld op te halen voor de mensen in Oeganda waarmee zij het schoolgeld van hun kinderen kunnen betalen.
Opgave kan bij Tiny van der Meyden 015-2140090 of Peter Siepman 06-25483319    siepman@ziggo.nl

 Bericht van Meta en Lydia

Meta de Vries  bericht ons het volgende

In mei 2018 zijn er weer 27 geiten geplaatst bij de gezinnen en in september 2018 hopen we weer 27 geiten te plaatsen. Er zijn nu 145 gezinnen met één of inmiddels meerdere geiten.

Het fokken gaat prima en er is zelfs een drieling geboren. Het bezit van het gezin neemt toe en als 7 geiten ingeruild kunnen worden voor een koe kan de melk verkocht worden en met de opbrengsten hiervan betalen de ouders het schoolgeld voor hun kinderen.

U kunt ook een geit  kopen?  Maak €25 over op reknr. NL 63 RABO 0323 3851 84   M. de Vries Koppejan Mother Aïdaproject geit , naam van de geit en uw naam en adres. U ontvangt dan een uniek certificaat. U kunt ook informatie vinden op: www.leerkrachtcoaching.nl

De Mother Aïda foundation is in oprichting en aan de website wordt gewerkt.  http://www.motheraida.org/

Hartelijk dank namens alle gezinnen in Oeganda,