Nog geen reacties

Pasen in de Hofkerk

In de stille week hebben we  stijlvolle en mooie vieringen gehad  met als een van de hoogtepunten de vertolking van de Moderne Matteüs Passie door Voice of Praise op Stille zaterdag.

Wat zit er in de koffer?

Met Pasen was de  Hofkerk mooi versierd met knutselwerkjes van de kinderen van het Mozaïek. In de viering kwamen de kinderen volop in beeld. We liepen met hen nog eens langs de verhalen in de 40-dagentijd en welke voorwerpen er in die weken uit de koffer waren gekomen, Kaarten en sloffen en  blikjes om naar elkaar te luisteren en zaadjes  om te laten groeien. Het waren allemaal voorwerpen die te maken hadden met het voor elkaar zorgen  .

Met Pasen zat er een bloem in de koffer als teken dat God voor ons blijft zorgen. En het niet ophoudt bij de dood van Jezus, maar dat Jezus is opgestaan.

God zorgt voor ons  als de zon

In de viering ging dominee Fred van Helden hierop door. Met een tafel vol met plantjes liet hij zien hoe God  voor ons zorgt. Wij zijn als plantjes. en God geeft ons grond onder de voeten, water en voeding en zonlicht. Alleen geven wij elkaar soms niet de ruimte en gunnen we elkaar geen zonlicht.

Jezus geeft de verdrukte plantjes ruimte en licht

Als God de zon is , is Jezus  als een zonnebloem. Mens tussen de mensen, maar hij lijkt op God. Jezus geeft de  mensen die verdukt zijn weer licht en geeft hen ruimte. Ds. Fred van Helden liet het zien door de kleien plantje naar voren te schuiven. Om verder duidelijk te maken hoe God voor ons zorgt haalde hij uitspraken uit Johannes erbij, waar Jezus zegt ik ben het brood , het licht,  de goede herder, de deur voor de schapen, de weg de waarheid en het leven  en de opstanding.

De kinderen laten hun tekeningen zien

Als je geen licht en voeding meer krijgt

Ook Jezus kreeg tegenwerking en mensen gunde hem geen grond onder de voeten  en geen licht.  Vrienden die in in Jezus hun dromen van een wereld van vrede  en van  gerechtigheid  zagen uitkomen, durfden op het laats niet voor  Jezus te kiezen. Ze zeiden dat ze hem niet kenden of verraden hem.  Met een bos vol zonnebloemen stond dominee van helden in de kerk en telkens viel er een zonnebloem af. Totdat er nog maar een  over was.; Jezus. En ook hij knakte.

Alleen laat God dat niet gebeuren. Hij laat Jezus opstaan. Hij blijft  voor  Jezus zorgen. Hij blijft voor ons zorgen. En Hij hoopt dat  in ons een zaadje  van Gods liefde, van die zonnebloem ontkiemt.

Een traan die een zaadje wordt

De kinderen hadden in de kinderviering  ook gehoord van het verdriet van Maria. In een tekening werd duidelijk dat die traan  ook gezien kan worden als een zaadje , waar iets moois uit groeit. Het verdriet wordt omgebogen in een plantje van hoop.

Het plantje van Ezra is al flink gegroeid

Wij verkopen alleen zaden

Ds. Fred vertelde hen de droom van de jongen die ineen winkel een engel tegenkwam. Die vertelde hem dat hij hier  van alles mocht kopen. De jongen wist meteen een waslijst aan verlangens op te noemen; wereldvrede, en dat de aarde niet verder opwarmt,  en dat  alle kinderen  genoeg te eten krijgen en  naar school kunnen en dat… De engel onderbrak de jongen en zie: “We verkopen hier geen eindproducten, we verkopen hier alleen de zaden.”

Alle mensen kregen bij de  uitgang  een narcis mee   en een zaadje van een zonnebloem of moestuintje om  verder te laten groeien

foto’s zijn te zien in het album  2018-04-01 Pasen KND Hofkerk