Nog geen reacties

Pastoraat – vrienden die elkaar helpen

In deze viering van 20 januari willen wij het thema pastoraat nog eens onder uw aandacht brengen. Pastoraat is het cement van de gemeente, houdt ons als gemeente bij elkaar. Maar dat is niet alleen een taak van predikanten of ouderlingen en diakenen. Dat lukt alleen als iedereen daarin zijn of haar steentje bijdraagt. Pastoraat is van ons allemaal.

Toch zijn er daarnaast mensen nodig met een speciale taak; die nadenken over het pastoraat en er invulling aan geven, en die nagaan of er geen mensen zijn die wel wat aandacht nodig hebben, maar die over het hoofd gezien worden. Daarom willen we in deze viering een aantal dingen wat het pastoraat in onze gemeente betreft voor u op een rijtje zetten. Hoe steekt het Pastoraal Ouderlingen Beraad (POB) in elkaar? Wat zijn de gezichten van het POB? Hoe werken de Hofkringen? En het aandachtsbord?