Nog geen reacties

Pastorale dag 2018

Op de Pastorale Dag, zaterdag 2 juni werden de contactpersonen en bezoekmedewerkers hartelijk bedankt voor hun inzet. Zij  zijn de antennes en voelsprieten in de gemeente. Zij bezoeken ouderen  van boven de 80  en geven  waar nodig extra bezoek gewenst is.

 

In de Hofkerk hebben we meer dan 20 bezoekmedewerkers.  Albert van Dorssen vertelde hoe het Pastoraal Ouderlingen beraad in ingedeeld.  De predikanten hebben elk hun wijk. De scheidslijn is de Beatrixlaan. Ds der Nederlanden heeft het gebied ten oosten daarvan met o.a. de Hof van Delft, en ds. van Helden het gebied ten westen daarvan met   de Kuyperwijk, Harnaschpolder en Rijswijk Buiten.

In het  Pastoraal ouderling beraad (POB) bespreken we welke zorg en aandacht er nodig is .  De predikanten worden bijgestaan  door   2 coördinatoren nl. Albert van  Dorssen en Jantinke Witte, en door pastoraal medewerkers nl.  Nel den Dulk en Meta de Vries en Dik van Santen.

Als er  vraag is om hulp lichten zij elkaar in  door de bellen. Maar het kan via  een speciaal mailadres   hvdcoordinator1@gmail.com   of  hvdcoordinator2@gmail.com  

In het POB houden we ook rekening mee dat veel aandacht en zorg voor elkaar  verleend wordt door de Hofkringen, de kerkgroepen waar mensen zelf al inzitten.

Ouderennetwerker

Marianne Ouwendijk kwam tijdens de Pastorale dag vertellen  dat via de diaconie er een Ouderennetwerker wordt benoemd. Deze  Ouderenetwerker probeert   een brug te slaan  en een netwerk te bouwen tussen de activiteiten die er in de kerken voor ouderen zijn en de  instantie en organisaties in de gemeente Delft, die dat ook doen.

Zo moet er een netwerk ontstaan waar de diakenen  en mensen in het pastoraat weten waar ze ouderen mee van dienst kunnen zijn.

De sollicitatiegesprekken met deze Ouderennetwerker zijn in een afsluitende fase.   En Marianne kon ons vertellen dat ze hoopte dat   deze Ouderennetwerker in augustus  zou kunnen beginnen.