Nog geen reacties

Pastorale dag 23 september

Pastoraat is het naar elkaar omkijken. In de Hofkerk doen we dit in de Hofkringen en in het onderling pastoraat. Daarbij hebben we de hulp van veel bezoekmedewerkers, die mensen rond verjaardagen en lief en leed bezoeken.

Zaterdag 23 september is de pastorale dag in Hofkerk. Nieuwe en vertrouwde contactpersonen ontmoeten elkaar en delen ervaringen en verwachtingen. Thema van deze pastorale dag is “Ontmoeten in geloven”. A.d.h.v. van een spel komen vragen over bezoek en ontmoeten aan de orde.

Ben jij nieuw of zou jij best contactpersoon willen worden, dan ben je van harte welkom op deze dag.

Vanaf 12u is er inloop  en lunch. Het programma duurt tot ong. 15.00u

Een echte ontmoeting laat sporen na

Ontmoeten  is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning.
De ander is antwoord of vraag op iets in jou.

Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou,
niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,
maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.

Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf,
met het risico dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar en soms anderen gewoon napraat.

Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.

Pas als je de ander zo diep laat binnendringen,
kun je van ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.