Nog geen reacties

Pittige tijden voor vrouwen in Noord-Oeganda

Het was ook voor vrouwen in Noord-Oeganda een moeilijk jaar. Hoge kosten voor levensonderhoud, en de kinderen hebben vrijwel een heel schooljaar gemist. Welke hulp is er de afgelopen tijd geboden door de Mothers Union?

Tijdens de eerste maanden van de coronapandemie gold een strenge lockdown. Ook daarna bleef het moeilijk om te reizen. Via hun mobiele telefoon onderhielden de medewerkers contact met de vrouwen in de dorpen. De training voor verbeterde tomatenteelt was een succes. 153 vrouwen gingen thuis aan de gang met meer kennis en met goede tomatenzaden. Met dit ‘keuken-tuinieren’ eten zijzelf en hun gezin gezonder en gevarieerder. Bovendien levert het geld op als ze een deel van de oogst verkopen.

Door de langdurige schoolsluiting waren er veel meer spanningen thuis tussen ouders en kinderen. De vrouwen vroegen de Mothers Union om hun kinderen te trainen. Onder begeleiding van de Mothers Union gingen jongeren met elkaar in gesprek over verhoudingen tussen jongens en meisjes, hoe je respectvol met elkaar omgaat en je zelf verstandige beslissingen neemt.

In een aantal dorpen zijn de trainingen voor echtparen weer van start gegaan. Er worden vertrouwelijke gesprekken gevoerd met echtparen. Man en vrouw spreken naar elkaar uit hoe zij respectvol met elkaar willen omgaan en wat ze daarvoor nodig hebben van elkaar. Echtgenoten beloven elkaar om verantwoordelijkheden eerlijk te delen en problemen en irritaties te bespreken. Dat zijn enorm belangrijke stappen in Noord-Oeganda.

Week van de Mothers Union

In de week van 25-31 oktober is er een aantal activiteiten om aandacht te besteden en geld op te brengen voor de Mothers Union. Kijk >hier< voor meer informatie over de week van de Mothers Union

Zondag 31 oktober wordt in de wijkgemeenten Immanuel, Hof van Delft en Vierhoven gecollecteerd voor vrouwen in Noord-Oeganda.

ZWO-commissies Immanuel, Hof van Delft en Vierhoven