Nog geen reacties

Prekenserie ‘Vreemdelingen en priesters’

Zondag 20, 27 augustus en 3 september is de tweede  prekenserie in de zomertijd. Deze  is n.a.v. het boek ‘Vreemdelingen en priesters’ van Stefan Paas.

Apatheïstische samenleving

In het boek zoekt Stefan Paas naar mogelijkheden voor een missionaire kerken vandaag. Die kerken hebben te maken met een krimp en een omgeving die in toenemende mate niet alleen atheïstisch is, maar voor wie het vooral ook niet uitmaakt of er een kerk is. Ze zijn zgn. apatheïstisch.

Van ‘gewoontekerk’  naar een ‘keuzekerk’

Het is de verandering die de cultuur na de verzuiling heeft meegemaakt van een ‘gewoontekerk’ (zo hoort het) naar een ‘keuzekerk’, van en verplichte kerkganger naar een consument. De verandering gaat door de hele cultuur heen en het is de vraag hoe je als kerk daarop reageert. Het kan creativiteit losmaken als we niet enkel zien in termen van verlies. Paas laat zien dat er op veel manieren wordt/is gereageerd op secularisatie. Van een kerk als tegencultuur, (de wereld is zwart en wit is het heil dat bij de kerk te vinden is) of van de kerk als kracht om enkelingen te bekeren of de cultuur te transformeren.

Je plek  ‘in de marge’ herdefiniëren

Het besef bij het bestuderen van de kerkmodellen komt naar boven dat christenen in de westerse wereld altijd een (actieve) minderheid zal zijn. Telkens zal de kerk haar positie moeten (her)definiëren ten opzichte van de samenleving en cultuur om haar heen. Is dit de boze samenleving en de kerk de plek van heil, of is God ook aanwezig in de samenleving. En wat is dan de plek en de taak van de kerk?

Paas zoekt verder naar bijbelse modellen die kunnen helpen bij de plaatsbepaling van de kerk in deze tijd en bij het vinden van creatieve spiritualiteit. Daarbij komt hij tot de beelden van de vreemdelingen en priesters