Nog geen reacties

Privacy

Zoals u misschien weet is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van die persoon, dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en dat ze niet aan derden mogen worden gegeven.
De Hofkerk heeft van u persoonsgegevens opgeslagen, namelijk uw mailadres in de lijst met personen die informatie per e-mail ontvangen .
Hierbij verklaart Hofkerk dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van informatie per e-mail. Wij verstrekken  deze gegevens niet aan derden.
Wilt u uw persoonsgegevens laten verwijderen,  dan op via scribahofkerk@gmail.com.