Nog geen reacties

Richting vinden in de woestijn

1e zondag 40dagentijd

Zondag 1 maart 2020

Bijbellezing: Exodus 3: 1-18; Matteüs 4: 1-11

Voorganger: Caroline der Nederlanden

Mozes en Jezus ontmoeten wij in deze viering. Beiden staan aan het begin van een nieuwe taak; zij zijn geroepen om mensen te bevrijden. Maar aan de uitvoering van deze taak gaat bij beiden een periode van bezinning vooraf. Een bezinning die plaatsvindt in de woestijn. Mozes is daar herder. Om een goede leider te zijn, is het blijkbaar nodig een goede herder te zijn. Hij ontmoet in de woestijn God. God die zich aan hem laat kennen als Een die is. Een Naam die trouw belooft. Jezus ontmoet in de woestijn Satan, die hem probeert van zijn taak af te houden, maar Jezus laat zich daar niet vanaf houden. Op deze eerste zondag van de 40dagentijd staan wij stil bij wat onze taak is. En: hoe houden wij onze taak vol in de woestijn die het leven kan zijn?

Aan deze dienst wordt medewerking verleend door de cantorij o.l.v. Wim Loef.