Nog geen reacties

Samen eten van één bord

Zondag 12 mei

Bijbellezing: Lucas 5: 27-32, Jesaja 25:6-10

Voorganger: ds. Fred van Helden

Zondag 12 mei vieren wij weer samen de Maaltijd van de Heer. Voor deze viering maken wij nog eens gebruikt van het hongerdoek uit Oeganda, dat in de vieringen van de Stille week centraal stond.

Als we de wereld zouden vergelijken met een grote maaltijd, zouden de rijke landen met een bord vol zitten en zouden Afrikaanse landen met een klein beetje op hun bord zitten. Genoeg om van te leven, als niet de klimaatsverandering met droogtes en extreme regens een invloed hadden op hun levens. Die gevolgen zijn voor hen direct merkbaar.

In het hongerdoek laat de schilder één bord zien waar zeven mensen samen van eten volgens Afrikaans gebruik. Zeven verwijst naar de volheid en doet ons denken aan het visioen van een maaltijd voor alle volken (Jesaja 25:6-10). De kring is niet gesloten en er wordt gedeeld met wie langs komt. Het is een solidaire gemeenschap met de het sacrament van avondmaal als middelpunt.

We lezen een verhaal  uit Lucas 5: 27-32. Jezus eet met Levi, een tollenaar. Hij krijgt commentaar van Farizeeërs dat dat niet kan. Jezus zegt dat een dokter  er is voor de zieke mensen, om hen te vertellen hoe zij een nieuw leven moeten beginnen.

Als wij de wereld overzien met haar ongelijkheden en klimaatverandering kunnen wij ons afvragen of wij zo’n solidaire gemeenschap zijn? En vragen we ons af met wie Jezus vandaag zou gaan eten? Wie zijn er ‘ziek’? En wie zou een nieuw leven moeten beginnen?