Nog geen reacties

Samen Groen Doen: Naar kwalitatieve groei

In een druk bezochte avond, met mensen uit verschillenden kerken, vertelde Paul Schenderling zijn pleidooi voor een omkering van kwantitatieve groei naar kwalitatieve groei. ieder mens gebruikt op jaarbasis 2 containers vol, aan producten en energie en als we zo doorgaan worden het er 3.

Eén huis één veld

Paul Schenderling zoekt naar een bijbelse visie op een rechtvaardige economie. Die vindt hij in het principe van één huis en één veld. Als hele mensheid zouden we één aarde als huis én veld genoeg meten hebben. De Nederlandse consumptie gaat hier al ver boven uit. Dat geldt niet alleen onze CO2- of stikstof uitstoot, maar geldt ook voor het gebruik van grondstoffen en water.
De omslag naar zonne-energie is in zijn ogen niet voldoende, er is een omslag in denken nodig, van kwantiteit naar kwaliteit. Zeg maar van meer willen naar het goede willen. Als voorbeeld geeft hij, dat er in de loop der tijd steeds zuiniger motoren zijn gekomen, maar dat het qua verbruik niets uithaalt, want ondertussen zij de auto’s langer en zwaarder geworden en blijft het verbruik hetzelfde.

Naar kwaliteit van leven

Een omslag is nodig naar kwalitatieve groei, naar de kwaliteit van leven. Door minder te kopen en meer samen te delen, heb je minder geld nodig. En als je minder geld nodig hebt hoef je minder te werken en heb je meer vrije tijd, en zo meer rust en nieuwe levensvreugde. Dit even  na de Postgroei zorgt ervoor dat de balans tussen productie en consumptie in evenwicht komt, en ook de druk op het klimaat en op arbeid.

Het is een wenkend perspectief voor zowel burgers, als bedrijven en het middenveld.  Maar het roept ook vragen op.  Schenderling  geeft  voorbeelden van hoe hij in kerken groepen zijn, die hiermee aan de slag gaan. We worden allemaal verleidt tot impuls aankopen. Maar schrijf aan het begin van de maand eens op wat je echt nodig hebt.  en bekijk na die maand hoe je je afgegaan is.

Download hier de presentatie van Paul Schenderling


Boeken van Paul Schenderling of waaraan hij heeft meegewerkt

  • Hoe handel ik eerlijk, MAtthias Olthaar en Paul Schenderling
  • Eenvoudig leven, Sam Janse e.a.
  • Toegewijd leven, Sam Janse e.a.
  • Er is leven na de groei, Paul Schenderling

Justenough

Hoe mooi zou het zijn: een Nederlandse beweging die zich richt op eerlijke en duurzame productieketens. Een beweging die consumenten helpt om onderdeel te worden van de oplossing, bedrijven helpt om hun ketens te verduurzamen, en overheden aanmoedigt om hen daarbij te helpen. Die beweging is recent gelanceerd: Just Enough.
Samen gaan we door tot het rechtvaardig genoeg is! Doe je mee? Blijf op de hoogte via www.justenough.nl


Samenwerking gezocht

In het gesprek na de pauze kwamen er tips om Samen Groen te doen.

  • Om bijvoorbeeld diensten over (behoud van) de schepping te houden.
  • Om gesprek en verdieping
  • Om samenwerking en verbinding van Fair en groen groepen in de kerken
  • Om tips om thuis en in je straat Samen Groen te Doen
  • Om je te verwonderen  over de natuur