Nog geen reacties

Samen Kerk in Delft

Er zijn vele kerken in Delft. Ook veel internationale gemeenschappen. Wij delen het christelijk geloof, wij wonen met elkaar in Delft, maar elkaar kennen doen ze lang niet altijd.

Wat bindt ons in het geloof? Wat kunnen wij van elkaar leren? Hoe kunnen wij met elkaar de vrede in de stad bewerkstelligen?

Om elkaar te  ontmoeten, met elkaar kennis maken en te spreken over ons geloof en onze roeping, en om na te gaan of er mogelijkheden zijn van uitwisseling en samenwerking, organiseert de Raad van Kerken in Delft een bijeenkomst.

U bent van harte welkom op donderdag 19 maart 2020 in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, Delft. Vanaf 19.30 uur is de kerk open, we beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. Een aantal vertegenwoordigers van internationale kerken in Delft komen hier kort aan het woord. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Aanmelding en informatie bij Frieda Spanjersberg, de secretaris van de Raad van Kerken, per email kerkendelft@outlook.com, of per telefoon 06-27128942.