Nog geen reacties

Samenwerken met 3 wijken

Wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven gaan nauwer samenwerken

Samenwerken klinkt positief en logisch, helemaal voor drie wijkgemeenten met dezelfde geloofsovertuiging en die niet ver van elkaar af liggen. Maar samenwerken kan ook ingewikkeld zijn, iedereen kent wel een voorbeeld van werk of school waar het niet allemaal even soepel liep. Vaak is dat omdat de één een andere manier van werken heeft of vanwege verkeerde verwachtingen. Om een intensievere samenwerking te verkennen zijn de drie kerkenraden bijeen geweest, onder leiding van Lydia Roosendaal, die veel ervaring heeft met het opzetten van samenwerkingen. Op 15 en 22 september vergaderden we met zo’n 25 kerkenraadsleden in de kerkzaal van de Vierhovenkerk. De eerste avond draaide om kennismaking, uiteraard op geruime afstand en onder het genot van een pizza. We bleken toch meer over elkaar te weten dan gedacht: wijkgemeente Immanuel, een hechte groep en actief in de wijk, Hof van Delft, ondernemend, in de buurt en met muziek, en Vierhoven met activiteiten op het gebied van kindernevendienst en migrantenkerken. Dit laat meteen zien dat we veel van elkaar kunnen leren. Ook op persoonlijk vlak was er veel herkenning. En voor iedereen was duidelijk dat we elkaar op vele terreinen kunnen helpen en inspireren. De tweede avond ging over de verschillende vormen van samenwerking. Duidelijk is dat een fusie voorlopig niet aan de orde is en dat de drie wijkgemeenten graag hun vierplek in de wijk behouden. Op de korte termijn houden we de samenwerking ‘dicht bij huis’, en zijn er heel veel ideeën geopperd, bijvoorbeeld samen zingen, vaker gezamenlijke diensten houden of van elkaar leren op diaconaal en pastoraal vlak. Hierin gaan de kerkenraden de komende maanden duidelijke keuzes maken, want als je het vuur wilt laten branden, dan moet je niet te veel houtblokken tegelijk op het vuur doen. Wordt vervolgd!

Met hartelijke groet, de Hi4-werkgroep,

Hof van Delft: Herbert Polman, René Hietkamp

Immanuel: Pieter Goelema, Joop van Doorne

Vierhoven: Peter Plugers, Fokke van den Berg