Nog geen reacties

Schrijven voor Amnesty – juni

In deze maand houden wij namens Amnesty International een schrijfactie tegen mensenrechtenschendingen.

We schrijven wij voor:

 1. María, Jani, Joel en Danelly zijn mensenrechtenverdedigers uit Colombia. Samen met inheemse en boerenge-meenschappen komen ze op voor het milieu en de na-tuurlijke hulpbronnen in hun land. Vanwege hun werk worden ze vervolgd en bedreigd en lopen ze iedere dag het risico om vermoord te worden.
  In uw brief aan het Colombiaanse Congres roept u con-gresleden op om María, Jani, Joel en Danelly te beschermen.
 2. De Iraanse autoriteiten houden de Iraans-Duitse Jamshid Sharmahd (66) al 8 maanden vast op een onbekende plek, zonder toegang tot een advocaat. Hij krijgt geen eerlijk proces en mogelijk niet de medische zorg die hij nodig heeft voor zijn diabetes en hartproblemen. Mocht hij corona krijgen, dan zou hij ernstig ziek kunnen wor-den of zelfs komen te overlijden.
  In uw brief roept u de Iraanse autoriteiten op om Jams-hid Sharmahd onmiddellijk vrij te laten vanwege zijn kwetsbare gezondheid. Als hij wordt aangeklaagd voor een internationaal erkend misdrijf, moet hij een eerlijk proces krijgen.

Hoe kunt u meedoen?

Om mee te doen geeft u de volgende opties:

 1. Zelf printen en verzenden per post;
  In de onderstaande download zijn de de drie brieven en de toelichting opgenomen. U kunt de brieven zelf printen en versturen.
 2. Brieven thuis laten bezorgen en zelf verzenden per post.
  In de wijkgemeenten leveren Evert van Bokhorst,  en Herman de Wolff ook aan huis. Geef per telefoon (015-2143690) of per e-mail (mail@hermandewolff.nl) door dat u de brieven wilt ontvangen, en op welk adres. Brieven en enveloppen met postzegel en toelichting ontvangt u in de brievenbus.
  De onkosten (3,00 per setje van twee deze keer) kunt u storten op de bankrekening van de kerkengroep van Amnesty International te Delft, NL97 TRIO 0197 6877 84 ovv “Schrijfactie Amnesty.”

Download brieven en toelichting

Hieronder kunt u de brieven en de toelichting downloaden: