Vrijheid, gelijkheid, … broederschap! Naast vrijheid en gelijkheid komt broederschap er vaak bekaaid vanaf. Er wordt minder over gesproken. Helemaal als we het hebben over zusterschap. Misschien komt dat omdat bij vrijheid en gelijkheid dat nadruk meer ligt op het ‘ik’, terwijl broederschap en zusterschap begint bij ‘wij‘. Bij broederschap en zusterschap gaat het om […]

Lees meer

kerkdienst zondag 3 maart 2019

Bijbellezing: Lucas 14, 15 – 24 Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden Wereldgebedsdag Op 3 maart maart staat de viering in het teken van wereldgebedsdag. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Het thema voor de viering is: Welkom, God nodigt je uit! Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot […]

Lees meer

kerkdienst zondag 3 februari 2019

Het project van Kerk in Actie wordt in deze viering speciaal toegelicht. Dit project wordt dit jaar ondersteund vanuit de Hofkerk en de Vierhovenkerk. In de viering wordt het project van Kerk in actie Werelddiaconaat: ZWO-project Karamajo Ds. Caroline der Nederlanden neemt het bijbelverhaal uit Ester 4 als uitgangspunt. Ester maakt mee hoe haar volk, […]

Lees meer

Kerkdienst zondag 6 januari 2019

Zondag 6 januari, Driekoningen Bijbellezing: Lucas 2: 1-20 Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden Soms gebeurt er iets waardoor je in je leven wegen gaat die je je vooraf niet voor had kunnen stellen. Dat gebeurt met de wijzen, de magiërs uit het Oosten. Ze zien een ster, en ze beseffen wat die ster hen vertelt; […]

Lees meer