kerkdienst zondag 29 oktober 2017

In de lezing vergelijkt Jezus de komst van Gods nieuwe wereld met een nadert feest. De koning stuurt daar allerlei uitnodigingen voor weg, maar niemand komt opdagen. Willy Frises heeft de gelijkenis een beeld gegeven. Op de blauwe vloer … Een groep mensen wendt zich af van het feestgebeuren. Ze zijn goed aangekleed: lange jassen, […]

Continue reading