Dankdienst voor het leven van Peter Siepman

Op donderdag 28 januari is overleden Peter Alexander Siepman. Peter is 64 jaar geworden. Peter was jarenlang een vaste kracht in de diaconie en zeer betrokken bij onze gemeente.

De begrafenisplechtigheid vindt in besloten kring plaats.
U kent de kerkdienst op vrijdag 5 februari om 10.30 te volgen