Goede Vrijdag 2022

Op Goede Vrijdag gaan wij mee met Jezus op Zijn weg van lijden en sterven. We lezen het lijdensverhaal.  En symbolisch belden we het sterven van Jezus uit in het doven van de Paaskaars.

Met Zijn lijden en sterven komt Jezus ons nabij in de pijn waarmee wij mensen zijn; van angst, verlatenheid, dreiging, geweld, kwetsbaarheid, pijn, oorlog, onrecht…..

In machteloosheid en schuld dat we zoveel leed niet hebben kunnen voorkomen, zoeken we onze hulp bij God.

Stille week 2022.goede vrijdag 2022.def drukversie