kerkdienst 13 november 2022 met woord en gebaar en Avondmaal

196hcLCvA-9WM0cAko3oaE-OKgW6Cyl-U

Wij vieren in deze viering het Avondmaal met elkaar. En het is een dienst van Woord en Gebaar. Deze viering wordt getolkt in gebarentaal. Ds. Hein Vaartjes is de voorganger.
Op deze zondag kunt u ook weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. U kunt hen helpen met een donatie in levensmiddelen.
U kunt de voedselbank ook steunen door een gift over te maken op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.
Kijk ook eens op: https://voedselbankdelft.nl

KERKOMROEP HOFKERK Audio beluisteren

YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM Beeld èn audio