kerkdienst 17 januari 2021

Vieren tegen de klippen op
Zondag 17 januari
Bijbellezing: Jesaja 62: 1-5 , Johannes 2: 1-11
Voorganger: Ds. Caroline der Nederlanden

De derde maandag van januari wordt ook wel ‘blue monday’ genoemd. Op deze dag voelen mensen zich over het algemeen het minst vrolijk. Dit jaar zal dat niet anders zijn, misschien zelfs wel meer dan andere jaren vanwege de onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt. Hoelang zal het nog duren voor het leven weer ‘normaal’ wordt? Hoelang voordat we weer elkaar kunnen aanraken zonder de dreiging ziek te worden of anderen mogelijk aan te steken?
Bij de bruiloft te Kana doet Jezus zijn eerste teken. Het is een statement: dit teken laat zien wie Hij is. In tijden van gebrek – de wijn raakt immers op – verandert Hij water in wijn. Hij redt het feest; gebrek wordt overvloed. In de tijden van tekort en gebrek, die wij nu ervaren, geeft dat de moed om te vertrouwen: het Koninkrijk komt. En moed om daar nu al uit te leven, en te zoeken naar wat wél kan.

U kunt de dienst beluisteren via de Kerkomroep van de Hofkerk. GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST

Er is ook een beeldopname beschikbaar  GA NAAR de Youtube LIVE STREAM VAN DEZE DIENST