kerkdienst 20 februari 2022

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk.  

U kunt weer bij de viering aanwezig zijn

Lees de actuele situatie>> Coronaregels in de Hofkerk


LITURGIE VAN DEZE DIENST

KERKOMROEP HOFKERK  Audio beluisteren

 YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio  

MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


En nu?

Zondag 20 februari

Bijbellezing: Ezechiël 37:15-28, Johannes 11:45-54

Voorganger: ds. C. der Nederlanden

En nu? Hoe nu verder? Er zijn momenten in het leven, dat je je dat afvraagt. Dat je niet weet welke weg je moet kiezen, welke consequenties je keuze heeft. Allemaal komen we wel eens voor dilemma’s te staan. Wat als je, om meer kwaad te voorkomen, iets kwaads moet doen? Doe je dat dan, of niet? Wat zijn dan de overwegingen, die je keuze bepalen?

In de lezing van deze zondag uit Johannes, zegt de hogepriester Kajafas, dat het beter is dat Jezus sterft. Anders zal de onrust die zijn optreden veroorzaakt, nog ertoe leiden, dat het hele volk Israël en de tempel verloren zullen gaan. Jezus’ dood zal het volk redden.

Kajafas’ woorden worden waar, maar op een heel andere manier dan hij kon bevroeden.