kerkdienst 3e advent 17 december


‘Samenwerken en doorverwijzen’ het zit niet zo in het systeem van de kerk. Iedere kerk staat zich erop voor dat zij het ‘juist’ doen. En dat je hen moet zijn voor je heil. Johannes moest ook zo opboksen tegen deze concurrentiegedachte. Hij doopt en een eindje verderop doet Jezus hetzelfde. Je reinste concurrentie, toch? zeggen de leerlingen van Johannes. Maar Johannes doopt niet voor zijn eigen roem. Hij wil mensen dichter bij God brengen. En wie doet dat beter dan Jezus.
De weg van God voorbereiden betekent niet altijd zelf op de voorgrond staat en dat je nog drukker moet zijn. Het kan ook zijn dat je door verwijst naar waar God al aan de gang is. En ruimte maakt.
Helaas zien we maar al te vaak dat mensen hun eigen ik voorop stellen. Johannes leert om ruimte te scheppen voor een Ander met een hoofdletter.