Kerkdienst Paasmorgen 27 maart 2016

Het graf is leeg. 40 dagen hebben we stap voor toegeleefd naar Pasen. Elke week kregen de kinderen een koffer met en opdracht mee. Met Pasen lopen we nog eens langs de borden en bedenken we wat Jezus ons op weg wilde meegeven. In de laatste uren was voor Jezus de weg moeilijk, maar toch wilde hij stappen blijven zetten in solidariteit met de minste, stappen in vertrouwen op God zijn Vader, stappen in geloof dat Gods liefde door de sterkste muur zal breken.

Met Pasen vieren we het nieuwe begin. Dat Jezus is opgestaan en  de dood heeft overwonnen. Dat de leerlingen opstaan uit verdriet. En dat wij opstaan. Dat we stappen zetten in navolging van Jezus. Stappen in opstaan voor de minste, stappen in opstaan tegen geweld en onderdrukking, stappen in geloof dat Gods liefde  niet te stuiten is.

Stap voor stap gingen we in de 40 dagentijd en stille week daar naartoe op weg, maar niet om tot stilstand te komen. Pasen laat juist zien dat het altijd verder gaat. Pasen brengt mensen opnieuw in beweging!

Lezing is Johannes 20: 1-18.