Kerkdienst van Zondag 20 maart 2016

We staan aan de rand van Jeruzalem, we zien de koning binnenrijden op een ezel. ‘Hier ben ik,’ zegt hij. En wij zijn er ook. De hoofdrolspelers van het Paasverhaal zijn op het toneel verschenen. De mens die een is met God is in de stad. Maar ook de omstanders zijn er, juichend en schreeuwend. Jubelend wordt Jezus binnengehaald in de stad. Hij wordt gezien als koning die komt bevrijden. Dat is hij ook maar anders dan zij verwachten. De omstanders zien niet welke dreigende wolken zich samenpakken. Jezus ziet het wel; hij ziet een belegerde stad voor zich en alle gruweldaden die daarmee gepaard gaan. Wat staat er toch allemaal te gebeuren? En waar staan wij daarin? Zijn wij als degenen, die Jezus aan binnenhalen en Hem inlijven aan hun kant? Of kiezen we Zíjn kant en luisteren we naar wat hij te zeggen heeft? Waar sta ik?