Kerkdienst van zondag 22 maart 2020 (via kerkomroep)

Voor de kinderen:


‘Laat mijn volk gaan!’ 4e zondag 40dagentijd 
Zondag 22 maart 2020 Bijbellezing:Exodus 7:8-25; Johannes 10: 11-18
Voorganger: Caroline der Nederlanden
Op deze 4e zondag van de 40dagentijd lezen we over hoe de farao niet wil luisteren naar Mozes’ en Aarons pleidooi om het volk Israël te laten gaan. De stok die verandert in een slang kan de farao niet overtuigen. De hoogverheven, als god aanbeden farao staat voor machthebbers die slechts willen heersen en niet willen dienen. Het lot van hun onderdanen trekken zij zich niet aan en gerechtigheid is een woord dat hen vreemd is. Zij staan zo ver van hun onderdanen en wat er zich werkelijk in het land afspeelt af, dat zij achter alle welvaart de ellende en de nood niet zien. Ook in de wereld van vandaag komen wij dergelijke machthebbers tegen. Nog altijd raken er mensen in de knel door allerlei structuren van macht, die de economische groei moeten bevorderen, maar dan wel over de ruggen en ten koste van mensen. De roep om bevrijding is een roep van alle tijden.

© 2021 Protestantse wijkgemeente Hof van Delft. Alle rechten voorbehouden