Kerkdienst van zondag 27 februari 2022 Wereldgebedsdag

Zondag is er een kerkdienst in de Hofkerk.  

U kunt weer bij de viering aanwezig zijn

Lees de actuele situatie>> Coronaregels in de Hofkerk


LITURGIE VAN DEZE DIENST

KERKOMROEP HOFKERK  Audio beluisteren

 YOUTUBE HOFKERK LIVE STREAM beeld en audio  

MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


27 februari vieren we in de Hofkerk de wereldgebedsdag. Officieel heet het Wereldgebedsdag voor vrouwen. Een dag met een geschiedenis, die teruggaat tot 1919. Nu is deze dag een internationaal gebeuren, waar 173 landen bij betrokken zijn.
Het thema van deze dienst Gods belofte n.a.v. Jeremia 29:11. Het  volk dat weggevoerd is naar Babel krijgt een brief van Jeremia. Hij  roept om je in te zetten voor de stad en geeft ook een belofte mee  dat God hen zal laten terugkeren. De stemmen van vrouwen die  over de wereld naar het westen zijn gekomen, laten horen zijn hoe  zij in angst of geïsoleerd leven.